Bilder

 Før og etter rens av kanaler:

Før2Etter2

før1etter 1før 3etter 3før 4etter 4