Luftmengdemåling og innregulering er noe av det viktigste du bør koste på ditt ventilasjonsanlegg. Vi måler luftmengden i alle rom og justerer dette iht prosjektering og kravene i Tek17.

Med tiden så reduseres mengden luft som kommer ut av ventilene i huset ditt. Grunnene til dette er mange:

  • Gamle viftemotorer
  • Skitt i kanaler og vifteblader
  • Ventiler er justert på
  • Kanaler har blitt flatklemt

Vi innregulerer iht prosjekteringen du allerede har eller beregninger vi gjør basert på størrelse på hus, bruksområdet til de forskjellige rommene og kravene i forskriftene.

I de tilfellene hvor det ikke er mulig å få ønsket luftmengde fra en eller flere ventiler justeres disse så nærme som mulig. Årsaken til at man ikke alltid klarer få ønsket luftmengde kan være gammelt slitt aggregat, for lite aggregat, tette kanaler, feil montering/dimensjonering av kanaler.

Arbeidet tar 1-2 timer og etter besøket mottar du en rapport som viser all informasjon om luftmengder og aggregatinnstillinger.