For å kunne opprettholde ett godt og sunt inneklima er man avhengig av at bo-enheten blir riktig ventilert.
Forurensede ventilasjonsanlegg gir redusert luftkvalitet og kan utgjøre en hygienisk risiko i tillegg til at man får en dårligere energiøkonomi og får økt fare for brann og brannspredning.

Vi vet med sikkerhet at forurensede luftekanaler kan bidra til astma og andre luftveisproblemer.

Dersom man har installert ventilasjonsanlegg er det viktig at disse har optimal lufttransport gjennom kanaler, filter og vifter. Lufttransporten i et ventilasjonsanlegg reduseres i takt med avsetninger på kanalene og vifteblad. Kapasitetsreduksjoner på opptil 50% kan forekomme relativt tidlig. Tidsfrekvensen avhenger av dimensjonering, kapasiteter, miljø og hvor eksponert et ventilasjonsanlegg er for økt påvirkning av forurensning i sin geografiske beliggenhet eller miljøet anlegget benyttes i.

Før man har sett noen av disse kanalene selv er det ofte vanskelig å forstå den fulle konsekvens av hva mange beboere/ansatte puster inn. Det er først når systemet har blitt renset at man blir klar over det.

Vi anbefaler at det bør være en vedlikeholdskontroll av ventilasjonskanaler og anlegg i boliger/leiligheter hvert 4-5.år. Da det gjelder idustri og næringsbygg annbefaler vi kontroll hvert 3 år.

Kanalrens i en «normal» enebolig er gjort på 1-2 timer og skjer uten at det krever noen særlig arbeid for deg verken før eller etter vi har vært der. Dersom det mot formodning skulle komme noe støv ut i huset/leiligheten fjerner vi dette før vi drar.

Vi utfører ventilasjonsrens til fast pris i Fredrikstad, Råde, Rygge, Moss, Halden, Hvaler og Sarpsborg. Vi tar også enkelte oppdrag i Son, Drøbak, Vestby, Ski og Oslo (kontakt oss for et uforpliktende tilbud)